Sitemap


Spreuk


Wie getuigt van wat God in hem gedaan heeft; is het begin voor de oplossing voor de ander.


'Studie Openbaring'


Vind de opname plaats voordat de grote verdrukking begint? Of pas bij de laatste bazuin, helemaal aan het eind? Leer de schrift zelf begrijpen: Er is een unieke studie toegevoegd over Daniël en Openbaring. Ga nu naar 'Studie'


Uittocht uit Egypte

De uittocht is één van de meest tot de verbeelding sprekende gebeurtenissen uit de Bijbel. De zoektocht naar bewijzen hiervoor is al door velen gedaan en er zijn al vele documentaires over gemaakt. Toch lijken er zéér weinig bekend te zijn met de informatie die aan het licht gebracht word in deze documentaire.

Wie het Bijbelse verslag volgt en een tijdsberekening maakt, die overeenkomt met de topografie, komt tot een hele andere conclusie. Het is een tocht naar waarheid dwars door traditionele leringen heen.

De documentaire behandelt dit vraagstuk en toont veel opmerkelijke vondsten en bevindingen. Onder andere worden de graanschuren van Jozef in Egypte getoond. De film laat de wagenwielen zien van het leger van de farao in de Golf van Akaba, de vroegere Rode Zee.

In 'Meer over De Uittocht uit Egypte' staat interessante aanvullende informatie welke niet in de documentaire is opgenomen. Deze informatie geeft sterk weer waarom het niet reëel is dat de Israëlieten 40 jaar in de Sinaï woestijn hebben rondgelopen.