Sitemap


Spreuk


Wie Jezus wil volgen moet Hem ook voor laten gaan.


Studie Openbaring


Vindt de opname plaats vóór de grote verdrukking begint of bij de laatste bazuin; aan het eind? Leer de Schrift zelf begrijpen: Laat de Heilige Geest jou onderwijzen. Versta de tijd waarin we leven.

God roept: De Here Jezus komt terug! Bereid je voor! Wees een 'wijze maagd' en een 'herdersstaf' voor Israël!

Op onze site: Een unieke studie over de geopenbaarde toekomst in de boeken Daniël en Openbaring.

Ga naar 'Studie'


Contact

Als u contact met ons wil opnemen; kies een van de emailadressen gericht op het onderwerp. We zullen zo spoedig mogelijk reageren.


Voor alle vragen en verzoeken rondom de studie Openbaring:
For all questions and requests regarding the study of Revelation:

- [email protected]


Voor alle vragen rondom de SCOAN Nigeria en Thessaloniki:
For all questions regarding the SCOAN Nigeria and Thessaloniki:

- [email protected]


Voor alle vragen en verzoeken rondom alle andere en algemene vragen rondom de onderwerpen op de hele site:
For all questions and requests regarding all other and general questions regarding the topics on the entire site:

- [email protected]