Sitemap


Spreuk


Als je het kampvuur opstookt,
wordt er meer duisternis onthuld.


'Studie Openbaring'


Vind de opname plaats voordat de grote verdrukking begint? Of pas bij de laatste bazuin, helemaal aan het eind? Leer de schrift zelf begrijpen: Er is een unieke studie toegevoegd over Daniėl en Openbaring. Ga nu naar 'Studie'


Wie zijn wij

Het Getuigenis is geboren vanuit het verlangen dat iedereen bekend wordt met de onbekende vondsten en bijzondere getuigenissen die wijzen op God en zijn bemoeienis met mensen. Deze site is opgericht om mensen te sterken in hun geloof en mensen die op zoek zijn te helpen in hun zoektocht.


De vondsten die getoond worden zijn een belangrijk argument dat de verhalen uit de Bijbel echt hebben plaatsgevonden.
De getuigenissen van de wonderen en bevrijdingen helpen ons om te kunnen geloven dat de Kracht van God vandaag de dag nog steeds hetzelfde is als in het verleden.

Een visie op het ontstaan van het leven is het verslag wat aangevoerd word in de Bijbel. Hier is veel onderbouwing en bewijs voor geleverd voor wie op zoek gaat en het ook wil zien. Op deze site worden een aantal bewijzen, overtuigingen en getuigenissen hiervoor aangevoerd. Voor wie wil ontdekken en op zoek is kan deze kennis van grote waarde zijn in een wereld die alles wil verklaren zonder de bemoeienis van God.

Verder zijn er hele mooie getuigenissen van mensen die een bijzondere ervaring met God hebben. Een getuigenis van iemand over hoe hij of zij uit de problemen kwam, kan het begin zijn voor iemand anders om geloof en hoop te krijgen dat die ook uit de problemen kan komen. 'Jouw overwinning kan het begin van een overwinning voor de ander zijn.'

Met die reden is de SCOAN ook opgenomen in deze site. Het is een krachtige bediening en vele mensen hebben hier een oplossing voor hun probleem gevonden. Met die reden ook; wat God voor een ander gedaan heeft; wil Hij ook voor jou doen.

Het logo is een afbeelding van de gespleten rots en de Hebreeuwse letter die hierin weergegeven wordt is de 'Taf' die het 'eind' betekent. Hij is het; 'Begin en het Einde', de 'Alpha en de Omega' in het Grieks, en de 'Alef en Taf' in het Hebreeuws.

De Gespleten rots heeft Levend Water gegeven aan het volk van Israėl in de woestijn. De slijtageplekken in de rots indiceren dat er zéér veel water uitgestroomd is.

Tevens is de rots een beeld van de Here Jezus. Hij is voor ons gebroken opdat wij het leven ontvangen. Stromen van levend water stroomden uit zijn binnenste.

Als en in de Bijbel gesproken word over een bron van Levend Water; dan betreft het een bron waar de herkomst van het water onbekend is. Deze bronnen zijn er nog steeds in Israėl. Jezus verteld ons in Joh. 7:38 "Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien."

Beheer website: HC Brom
Design: N Zielstra
Programmering: T van Hoorn