Sitemap


Spreuk


Wie getuigt van wat God in hem gedaan heeft; is het begin voor de oplossing voor de ander.


'Studie Openbaring'


Vind de opname plaats voordat de grote verdrukking begint? Of pas bij de laatste bazuin, helemaal aan het eind? Leer de schrift zelf begrijpen: Er is een unieke studie toegevoegd over Daniėl en Openbaring. Ga nu naar 'Studie'


Het Getuigenis logo

SCOAN Thessalonica

Tips voor de reis naar de SCOAN Thessalonica.
'Link SCOAN Thessalonika'
De kerk van Wiseman Harry in Thessaloniki.


De SCOAN (Synagogue Church Of All Nations) Thessalonica.
Wie de SCOAN (kerk) in Thessaloniki wil bezoeken is hartelijk welkom. De reis hiernaartoe maken is heel goed te doen. Wiseman Harry is wekelijks in de kerk en bidt voor de mensen in de Prayerline (gebedslijn) die genezing, bevrijding of doorbraak etc. nodig hebben. De bediening is zeer krachtig en is onderdeel van de bediening van Profeet T.B. Joshua uit Nigeria, maar staat op zichzelf.

Voorbereiding voor de Prayerline.
Belangrijk om te beseffen is dat alle genezing en bevrijding van God komt. Wie iets van God wil ontvangen, moet eerst bij God zelf zijn. Daarnaast is het goed om te beseffen dat God door mensen heen werkt. Dit zien we door heel de Schrift heen van Adam, de aartsvaderen zoals Abraham, de profeten tot aan de apostelen in het nieuwe testament.

Om in de Prayerline te komen tijdens de dienst op zondag moet je je aanmelden via de mail of telefoon. Op zaterdagmorgen, vanaf 10 uur, kan je langskomen om je in te schrijven. Wees niet te laat; uiterlijk 12 uur stopt de inschrijving.
Voorwaarde is om een medisch document van de huisarts met daarin de ziekte of gebrek, waarin je genezing voor wil ontvangen. Zo is vastgesteld door de medische wetenschap dat er een klacht is. Als de ziekte verdwijnt door gebed, dan kan dit wederom door de medische wetenschap bevestigd worden, voor de eer en glorie van Jezus Christus. De ziekten en klachten worden vervolgens opgeschreven op een groot papier waar je vervolgens op zondag mee in de Prayerline staat. De reden daarvoor: Waar wij zwak zijn, betoont God zich sterk. Alle werken van de duivel worden openlijk tentoongesteld. Door onze zwakheden openlijk te tonen, verwachten we Gods oplossing in onze situatie. Al wat wij in het licht brengen, brengen we onder Gods aandacht. Daarom is het belangrijk om ons tekort te tonen en ons open te stellen om Gods oplossing te mogen ontvangen.

Wiseman Harry is meestal in de kerk aanwezig. Vanaf het moment dat je je aanmeldt voor de Prayerline of voor de dienst wordt er voor je gebeden door de gebedsstrijders van de kerk. Communicatie is ook wenselijk in het geval dat er incidenteel geen dienst zou zijn. Wiseman Harry en het team zijn ook actief in het meewerken met evenementen etc.

De dienst op zondag.
De dienst op zondag begint op 12 uur. Voor een goede voorbereiding voor de Prayerline is het belangrijk om op tijd te zijn en niet pas later instappen. De liederen zijn veelal in het Grieks met Engelse ondertiteling en sommigen ook in het Engels. Tijdens de getuigenissen en de preek is er via draadloze communicatie Engelse en Bulgaarse vertaling. Zo is de dienst erg goed te volgen. De dienst kan lang duren voor mensen die traditionele kerkdiensten gewend zijn. Daarom is het verstandig om wat eten en drinken (water) mee te nemen.

Persoonlijke ontmoeting met Wiseman Harry.
Na de dienst is het mogelijk voor de bezoekers die zich op zaterdag hebben ingeschreven voor de Prayerline om Wiseman Harry persoonlijk te ontmoeten. Reken erop dat je even moet wachten, omdat Wiseman Harry tijd neemt voor de bezoekers die van ver komen. Het kan ook zijn dat je verzocht wordt om dinsdag, of een andere dag, terug te komen voor een persoonlijk gesprek.

Het verstandig om je voor te bereiden over wat je hem wil vragen. Dit is zeker het geval als je Gods opinie zoekt voor een persoonlijke kwestie.

Het verblijf.
De SCOAN in Thessaloniki heeft een hostel. Hier kan gebruik van gemaakt worden als je de kerk wil bezoeken. Het is aan te bevelen om gebruik te maken van het hostel van de kerk omdat daar ook mensen aanwezig zijn van de kerk die ondersteuning kunnen bieden bij eventuele vragen en ondersteuning in het proces. Daarnaast is het ook goed voor de voorbereiding voor de dienst op zondag en de nazorg na de dienst en het gebed.

Vanuit Brussel, Eindhoven of Amsterdam gaan er rechtstreekse vluchten naar Thessaloniki. Via Transavia of Ryanair kan je tegen een redelijk budget een vlucht boeken. Prijzen zijn seizoensafhankelijk.

Handhaaf de informatie die de kerk je toezendt om met de taxi of de bus naar het hostel te gaan, of waar je opgehaald zal worden.

Uiteraard kunnen aan deze omschrijving geen rechten ontleend worden.