Sitemap


Spreuk


Iemand die niet getuigt van wat God in hem gedaan heeft: heeft een schat die door niemand gezien wordt.


Studie Openbaring


Vindt de opname plaats vóór de grote verdrukking begint of bij de laatste bazuin; aan het eind? Leer de Schrift zelf begrijpen: Laat de Heilige Geest jou onderwijzen. Versta de tijd waarin we leven.

God roept: De Here Jezus komt terug! Bereid je voor! Wees een 'wijze maagd' en een 'herdersstaf' voor Israël!

Op onze site: Een unieke studie over de geopenbaarde toekomst in de boeken Daniël en Openbaring.

Ga naar 'Studie'


God's Schat

In 'God's Schat' kan je de documentaire 'De Onthulling van God's Schat' bekijken. Ze is opgesplitst in verschillende hoofdstukken en gaat in op vele vraagstukken die de mensheid sedert eeuwen bezig houden.


De documentaire is afkomstig van een DVD. Het Getuigenis heeft de volledige documentaire voorzien van de Nederlandse tekst en ondertiteling. De DVD (en bonusmateriaal van ongeveer 2 uur) is verkrijgbaar via Ark Discovery. Het indrukwekkendste gedeelte kunt u op onze site bekijken; het bonus materiaal vindt u op de DVD.

'De Onthulling van God's Schat'
(origineel: Revealing God's Treasure) is een zéér indrukwekkende documentaire. Duizenden mensen zijn bij het bekijken diep geraakt en gesterkt in hun geloof. Ze toont op imposante wijze het overtuigend materiaal over het vinden van volgende locaties:


* Sodom & Gomorra
* De Ark van Noach
* De Uittocht uit Egypte
* De berg Sinai
* De Ark van het Verbond

Ron Wyatt is de ontdekker van al deze locaties. Menselijkerwijze gesproken een onmogelijke prestatie. Samen met Ron Wyatt geloven velen, dat dit onder God's leiding heeft plaats gevonden.

Opmerkelijk is dat weinigen bekend zijn met de vondsten. Veel geleerden hebben het materiaal verworpen zonder de bevindingen serieus te hebben bestudeerd. Een negatieve vóóronderstelling, staat onderscheiden dan wel objectief onderzoeken van een feit dat zich aandient in de weg.

Bij het zien van het materiaal kun je je zelf een oordeel vormen. .