Sitemap


Spreuk


Als je het kampvuur opstookt,
wordt er meer duisternis onthuld.


Studie Openbaring


Vindt de opname plaats vóór de grote verdrukking begint of bij de laatste bazuin; aan het eind? Leer de Schrift zelf begrijpen: Laat de Heilige Geest jou onderwijzen. Versta de tijd waarin we leven.

God roept: De Here Jezus komt terug! Bereid je voor! Wees een 'wijze maagd' en een 'herdersstaf' voor Israël!

Op onze site: Een unieke studie over de geopenbaarde toekomst in de boeken Daniël en Openbaring.

Ga naar 'Studie'


Het Getuigenis logo

Wat is Goferhout?

Noach kreeg van God de opdracht om een Ark te maken van goferhout. Goferhout wordt in sommige Bijbelvertalingen als cederhout of cyprushout beschreven. Deze vertaling wordt gemaakt omdat er vanuit gegaan wordt dat niemand precies weet wat goferhout is. Daar is meer over te zeggen dan vaak wordt gemeend.

Ron Wyatt heeft tijdens een van zijn bezoeken aan de Ark van Noach een stuk steen gevonden met bijzondere eigenschappen. Uit de laboratorium test blijkt dat de organische waarden overtuigend wijzen op hout. Het stuk steen blijkt uit verschillende lagen te bestaan en lijkt onderling verlijmd te zijn. Het lijkt dat er een substantie uit de zijkanten is 'gesijpeld'. Het verschil in de onderlinge lagen is duidelijk waar te nemen.

Daarnaast zijn er stukjes metaal in gevonden, die sterk doen denken aan spijkers. Aan de buitenkant is teer of pek gevonden. Ook in de Bijbel is de verwijzing naar pek terug te vinden.

Genesis 6: 14 Maak voor uzelf een ark van goferhout. In vakken ingedeeld moet u deze ark maken en hem van binnen en van buiten met pek bestrijken.

Het goferhout komt als grondwoord maar één keer voor in de Bijbel. Gofer wordt in verschillende vertalingen ook beschreven als cederhout of cyprushout. Maar wat is het nu? Uit een interessante woordstudie (Engelstalig) van Arnold C. Mendez blijkt dat het woord 'gofer' niet voor een 'soort' hout te staan, maar veel eerder voor een 'proces' van het verlijmen van hout. Dit concludeert hij door dit woord te vergelijken met woorden die hier heel sterk op lijken. Het goferhout blijkt een soort multiplex te zijn; verlijmd en samengesteld hout.

Iedere architect, uitvoerder of timmerman weet, dat het werken met verlijmd hout vele malen betere en sterkere constructies oplevert. Hout dat ongelijmd en ongelaagd is, is vele malen gevoeliger voor het 'werken' en is daardoor veel minder sterk. Samengevoegd en gelijmd hout kan ook veel grotere lengteoverspanningen aan.

Het idee, dat men in Noach's tijd kennis over lijm bezat, is niet zo vreemd. Wie even op internet zoekt komt al snel tot de ontdekking, dat archeologen potten hebben gevonden bij een begraafplaats 4000 jr. v Ch. die gebroken waren en gelijmd zijn met boomsap. Evenals stenen speerpunten op een houten stok gelijmd. De Grieken ontwikkelden lijm voor timmerwerk. De Romeinen gebruikten teer en bijenwas als lijm. Verder zijn er kleurrijke gelijmde versieringen in steen en andere voorwerpen gevonden. Naast potten met eenvoudige lijmen zijn er ook lijmen met complexe chemische samenstelling aangetroffen die als een soort 'superlijm' door mogen gaan.