Sitemap


Spreuk


Een kans grijpen als die zich aandient
geeft het leven lang vreugde.


Studie Openbaring


Vindt de opname plaats vóór de grote verdrukking begint of bij de laatste bazuin; aan het eind? Leer de Schrift zelf begrijpen: Laat de Heilige Geest jou onderwijzen. Versta de tijd waarin we leven.

God roept: De Here Jezus komt terug! Bereid je voor! Wees een 'wijze maagd' en een 'herdersstaf' voor Israël!

Op onze site: Een unieke studie over de geopenbaarde toekomst in de boeken Daniël en Openbaring.

Ga naar 'Studie'


Het Getuigenis logo

SCOAN Thessalonica

Tips voor de reis naar de SCOAN Thessalonica.
SCOAN Thessaloncka; De kerk van Wiseman Harry, ligt vlak bij het vliegveld van Thessaloniki in Griekenland.


De SCOAN (Synagogue Church Of All Nations) Thessalonica.
Diegene die de SCOAN (kerk) in Thessaloniki wil bezoeken is hartelijk welkom. De reis maken is heel goed te doen. Wiseman Harry is wekelijks in de kerk en bidt voor de mensen in de Prayerline (gebedslijn) die genezing, bevrijding of doorbraak etc. nodig hebben. De bediening is zeer krachtig en is gerelateerd met de bediening in Nigeria. Zij functioneert echter zelfstandig.
Daarnaast worden er sinds de start mensen getraind in hun karakter als dicipel van Jezus Cristus, met het doel om goed voorbereid hun eigen roeping te kunnen volbrengen.

De openbaring die God aan de man van God Harry heeft gegeven is dat zijn bediening dient als een 'profetenschool' dient. Een voorbeeld hiervan vinden we in het Oude Testament in de tijd van Samuel. Zo zijn er vanuit deze bediening al diverse profeten voorgekomen. Twee van de profeten die uit de bediening zijn voorgekomen hebben homenteel hun eigen bediening. Profeet Michael; in New York en profeet Sorien; in Romenië. Volg de link in hun naam om naar hun website te gaan. Vier profeten zijn momenteel in de bediening in de kerk in Thessaloniki.

Januari- 2024
Sinds de BBC een 'documentaire' heeft uitgebracht met voormalige discipelen zijn er veel mensen die zich vragen stellen bij de bedienen van de inmiddels overleden (2021) profeet T.B Joshua. Wiseman Harry heeft op vragen uitgebreid geantwoord. Naast een antwoord op de vragen, geeft hij ook een uniek inzicht hoe het er echt aan toe ging in de bediening.

UPDATE FEBRUARI:
De video is Beschikbaar op Rumble.
Via het Rumble icoontje recht onderin van de video is hij groot te zien op Rumble.
Hij is uit de lucht gehaald door YouTube. Het laat een gekleurd beeld zien van mensen die door YouTube toegestaan worden om wat te zeggen en mensen die dat niet mogen!


Voorbereiding voor de Prayerline.
Belangrijk is te beseffen dat genezing en bevrijding van God moet komen. Wie iets van God wil ontvangen, moet eerst bij God zelf zijn. Daarnaast is het goed te weten, dat God door mensen heen werkt. Dit zien we door heel de Schrift heen van Adam, de aartsvaderen zoals Abraham, de profeten tot aan de apostelen in het nieuwe testament.

Om in de Prayerline te komen tijdens de dienst op zondag moet je je aanmelden via de mail of telefoon. Op zaterdagmorgen, kan je vanaf 10.00 uur langskomen om je in te laten schrijven. Kom niet te laat. De inschrijving stopt uiterlijk 12.00 uur.

Voorwaarde.
Wil je gebed dan heb je een medische verklaring van huisarts of specialist nodig met daarin de diagnose van de ziekte of gebrek, waarvoor je genezing wil ontvangen. Wetenschappelijk staat dan vast dat er een klacht is. Is de ziekte of kwaal na gebed verdwenen kan dit wederom door de medische wetenschap worden tot eer en glorie van Jezus Christus.

De ziekten en klachten worden opgeschreven op een groot papier. Op zondag sta je met dit papier in de Prayerline. De reden daarvoor: Alle werken van de duivel worden openlijk tentoongesteld. Door onze zwakheden openlijk te tonen verwachten we Gods oplossing in onze situatie. Waar wij zwak zijn, betoont God zich sterk. Alles wat wij in het licht brengen, heeft Gods aandacht. Daarom is het belangrijk ons kwetsbaar en open op te stellen voor Gods oplossingen

Wiseman Harry is meestal in de kerk aanwezig. Vanaf het moment dat je je aanmeldt voor de Prayerline of voor de dienst bidden de gebedsstrijders van de kerk voor jou. Incidenteel is er geen dient. De communicatie loopt via de website. Wiseman Harry en het team zijn actief in het meewerken in evenementen etc.

De dienst op zondag.
De dienst op zondag begint 12 uur. Om goede voorbereid te zijn op de Prayerline is het belangrijk om op tijd aanwezig te zijn. De liederen zijn veelal in het Grieks met Engelse ondertiteling en soms in het Engels. De getuigenissen en de preek worden simultaan via draadloze communicatie in het Engelse en Bulgaarse vertaald. Daardoor is de dienst heel goed te volgen. Voor mensen, die traditionele kerkdiensten gewend zijn, moet zich voorbereiden op een langere dienst. Omdat het een profetische bediening is, wordt er de tijd voor alles genomen en heel vaak wordt er voor iedereen gebeden. Neem daarom wat eten en drinken (water) mee.

Persoonlijke ontmoeting met Wiseman Harry.
De bezoekers, die op zaterdag voor de Prayerline zijn ingeschreven, krijgen na de dienst op zondag de mogelijkheid om Wiseman Harry persoonlijk te ontmoeten. Reken erop dat je even moet wachten. Wiseman Harry besteedt veel aandacht aan bezoekers die van ver komen. Daardoor kan het voorkomen, dat je voor een persoonlijk gesprek op en andere dag wordt uitgenodigd.

Het is raadzaam je voor te bereiden op het gesprek. Wat wil je hem vragen? Noteer dat voor jezelf. Zeker in het geval dat je Gods opinie zoekt in een persoonlijke kwestie.

Het verblijf.
De SCOAN in Thessaloniki heeft een hostel. Wanneer je de kerk bezoekt ben je in de gelegenheid om van deze faciliteit gebruik te maken. We bevelen je het verblijf in het hostel aan omdat daar leden van de kerk aanwezig zijn die je vragen kunnen beantwoorden en praktisch ondersteunen. Bij de voorbereiding voor de dienst op zondag en de nazorg na de dienst en het gebed kunnen zij je terzijde staan.

Vanuit Brussel, Eindhoven of Amsterdam gaan rechtstreekse vluchten naar Thessaloniki. Bij Transavia of Ryanair kan je voor een redelijk bedrag een vlucht boeken. Prijzen zijn seizoen afhankelijk. Tijdens de CV-19 pandemie gelden allerlei extra voorwaarden.

Volg de instructies op, die de kerk je toezendt. Zij informeren je waar je wordt opgehaald om met de taxi of de bus naar het hostel te gaan.

Raadpleeg zelf de website van de SCOAN Thessalonica voor de actuele stand van zaken.