Sitemap


Spreuk


Om nieuwe dingen in je leven toe te laten, zul je soms eerst oude dingen los moeten laten.


Studie Openbaring


Vindt de opname plaats vˇˇr de grote verdrukking begint of bij de laatste bazuin; aan het eind? Leer de Schrift zelf begrijpen: Laat de Heilige Geest jou onderwijzen. Versta de tijd waarin we leven.

God roept: De Here Jezus komt terug! Bereid je voor! Wees een 'wijze maagd' en een 'herdersstaf' voor Israel!

Op onze site: Een unieke studie over de geopenbaarde toekomst in de boeken DaniŰl en Openbaring.

Ga naar 'Studie'


Under Construction!


Momenteel is deze site under construction en wordt geheel vernieuwd. Met die reden werken sommige pagina's niet of minder goed.
Kom terug over een a twee weken.


Het Getuigenis logo

SCOAN Thessalonica

Tips voor de reis naar de SCOAN Thessalonica.
SCOAN Thessaloncka; De kerk van Wiseman Harry, ligt vlak bij het vliegveld van Thessaloniki in Griekenland.


De SCOAN (Synagogue Church Of All Nations) Thessalonica.
Diegene die de SCOAN (kerk) in Thessaloniki wil bezoeken is hartelijk welkom. De reis maken is heel goed te doen. Wiseman Harry is wekelijks in de kerk en bidt voor de mensen in de Prayerline (gebedslijn) die genezing, bevrijding of doorbraak etc. nodig hebben. De bediening is zeer krachtig en is onderdeel van de bediening in Nigeria. Zij functioneert echter zelfstandig.

Oktober- 2021
Momenteel zijn de diensten weer begonnen in Augustus. In verband met CV-19 en de regelgeving vanuit de overheid kunnen er maar een beperkt aantal mensen binnen in de zaal. Met die reden zijn er momenteel ook buiten plaatsen gerealiseerd. Om zeker van een plek binnen te zijn is aanmelding noodzakelijk


Voorbereiding voor de Prayerline.
Belangrijk is te beseffen dat genezing en bevrijding van God moet komen. Wie iets van God wil ontvangen, moet eerst bij God zelf zijn. Daarnaast is het goed te weten, dat God door mensen heen werkt. Dit zien we door heel de Schrift heen van Adam, de aartsvaderen zoals Abraham, de profeten tot aan de apostelen in het nieuwe testament.

Om in de Prayerline te komen tijdens de dienst op zondag moet je je aanmelden via de mail of telefoon. Op zaterdagmorgen, kan je vanaf 10.00 uur langskomen om je in te laten schrijven. Kom niet te laat. De inschrijving stopt uiterlijk 12.00 uur.

Voorwaarde.
Wil je gebed dan heb je een medische verklaring van huisarts of specialist nodig met daarin de diagnose van de ziekte of gebrek, waarvoor je genezing wil ontvangen. Wetenschappelijk staat dan vast dat er een klacht is. Is de ziekte of kwaal na gebed verdwenen kan dit wederom door de medische wetenschap worden tot eer en glorie van Jezus Christus.

De ziekten en klachten worden opgeschreven op een groot papier. Op zondag sta je met dit papier in de Prayerline. De reden daarvoor: Alle werken van de duivel worden openlijk tentoongesteld. Door onze zwakheden openlijk te tonen verwachten we Gods oplossing in onze situatie. Waar wij zwak zijn, betoont God zich sterk. Alles wat wij in het licht brengen, heeft Gods aandacht. Daarom is het belangrijk ons kwetsbaar en open op te stellen voor Gods oplossingen

Wiseman Harry is meestal in de kerk aanwezig. Vanaf het moment dat je je aanmeldt voor de Prayerline of voor de dienst bidden de gebedsstrijders van de kerk voor jou. Incidenteel is er geen dient. De communicatie loopt via de website. Wiseman Harry en het team zijn actief in het meewerken in evenementen etc.

De dienst op zondag.
De dienst op zondag begint 12 uur. Om goede voorbereid te zijn op de Prayerline is het belangrijk om op tijd aanwezig te zijn. De liederen zijn veelal in het Grieks met Engelse ondertiteling en soms in het Engels. De getuigenissen en de preek worden simultaan via draadloze communicatie in het Engelse en Bulgaarse vertaald. Daardoor is de dienst heel goed te volgen. Voor mensen, die traditionele kerkdiensten gewend zijn, kan de lengte van de dienst een beproeving zijn. Neem daarom wat eten en drinken (water) mee.

Persoonlijke ontmoeting met Wiseman Harry.
De bezoekers, die op zaterdag voor de Prayerline zijn ingeschreven, krijgen na de dienst op zondag de mogelijkheid om Wiseman Harry persoonlijk te ontmoeten. Reken erop dat je even moet wachten. Wiseman Harry besteedt veel aandacht aan bezoekers die van ver komen. Daardoor kan het voorkomen, dat je voor een persoonlijk gesprek op en andere dag wordt uitgenodigd.

Het is raadzaam je voor te bereiden op het gesprek. Wat wil je hem vragen? Noteer dat voor jezelf. Zeker in het geval dat je Gods opinie zoekt in een persoonlijke kwestie.

Het verblijf.
De SCOAN in Thessaloniki heeft een hostel. Wanneer je de kerk bezoekt ben je in de gelegenheid om van deze faciliteit gebruik te maken. We bevelen je het verblijf in het hostel aan omdat daar leden van de kerk aanwezig zijn die je vragen kunnen beantwoorden en praktisch ondersteunen. Bij de voorbereiding voor de dienst op zondag en de nazorg na de dienst en het gebed kunnen zij je terzijde staan.

Vanuit Brussel, Eindhoven of Amsterdam gaan rechtstreekse vluchten naar Thessaloniki. Bij Transavia of Ryanair kan je voor een redelijk bedrag een vlucht boeken. Prijzen zijn seizoen afhankelijk. Tijdens de CV-19 pandemie gelden allerlei extra voorwaarden.

Volg de instructies op, die de kerk je toezendt. Zij informeren je waar je wordt opgehaald om met de taxi of de bus naar het hostel te gaan.

Raadpleeg zelf de website van de SCOAN Thessalonica voor de actuele stand van zaken.