Sitemap


Spreuk


Wacht niet op een goede dag,
maak er een!


Studie Openbaring


Vindt de opname plaats vóór de grote verdrukking begint of bij de laatste bazuin; aan het eind? Leer de Schrift zelf begrijpen: Laat de Heilige Geest jou onderwijzen. Versta de tijd waarin we leven.

God roept: De Here Jezus komt terug! Bereid je voor! Wees een 'wijze maagd' en een 'herdersstaf' voor Israël!

Op onze site: Een unieke studie over de geopenbaarde toekomst in de boeken Daniël en Openbaring.

Ga naar 'Studie'


Dienaar van God

God werkt genezing of bevrijding door jou heen. Mensen worden genezen of worden bevrijd. Degene, die genezing of bevrijding bedient, heeft een andere verantwoordelijkheid dan degene die ontvangt.
In het aan anderen vertellen over een genezing of een bevrijding schuilt een valkuil. Je bent op je hoede voor opscheppen en de wisselvalligheid van mensen. Daar gaat het weleens mis, waardoor jouw geloofwaardigheid in het gedrang komt. De tegenstander maakt daar gebruik van. Menige bediening is via een website of andere sociale media ten onrechte in diskrediet gebracht.

Stelregel is:
 • God getuigt van Zijn dienaar door tekenen en wonderen.
 • Gods dienaar getuigt niet van zichzelf.
 • Gods dienaar heeft het getuigenis van een mens niet nodig.

 • Hoezo niet getuigen als God door jou heen mensen geneest en bevrijdt?
  Naast Gods weg zijn er verschillende menselijke redenen voor:
  1. Je trekt de aandacht naar jezelf.
  2. Jouw verhaal stemt niet overeen met dat van de ontvanger van het wonder.
  3. Je spreekt voor je beurt. Het gaat te snel voor de ontvanger.
  4. De ontvanger herkent het wonder niet en ontkent daarom.
  5. Toehoorders vinden je verhaal te mooi om waar te zijn. Je hebt geen bewijs.
  Getuigenissen worden terecht geverifieerd door allerhande mensen. Zij onderzoeken het waarheidsgehalte van een getuigenis. We leren van hen. Een getuigenis moet per definitie betrouwbaar en toetsbaar zijn. Vertel je het getuigenis van een ander dan zitten daar namelijk genoemde risico's aan. Hierna wat uitgebreider.

  1. Je trekt de aandacht naar jezelf.
  Ben je aan het opscheppen, als je vertelt hoe God door je heen werkt? Ondanks je integere inzet zijn mensen zijn niet zo maar overtuigd van jouw goede bedoelingen.
  Je bent enthousiast over hetgeen God door jou heen heeft gedaan. Je wil dat graag met anderen delen. Doe dat bij vrienden in een beperkt gezelschap. Zij zijn vaak goed in staat jouw woorden op waarde te schatten.
  Paulus als voorbeeld. Hij ging naar de apostelen in Jeruzalem en vertelde hun welke wonderen God door hem had gedaan. Hij ging niet naar iedereen om dit te vertellen, maar naar een kleine vertrouwde groep. De mensen, wie hij deze dingen toevertrouwde, waren gelijkgestemd, betrouwbaar en zaten op hetzelfde geloofsniveau. Ook zij waren vertrouwd met wonderen en ze verheugden zich en prezen God. Je krijgt hier een kijkje in de goede verhouding tussen de apostelen en Paulus. Vlak na Paulus bekering was dat wat anders: Ze schuwden hem, omdat ze niet konden geloven, dat hij een discipel was. Zie je het verschil?
  Ander voorbeeld: Een softwareontwikkelaar kan op hetzelfde werkniveau met een andere softwareontwikkelaar praten over hetgeen hij heeft geproduceerd. Voor een hobbyist zou dit gesprek al snel boven zijn pet gaan. Door gebrek aan kennis zou hij zich overruled kunnen voelen en mogelijk de softwareontwikkelaar als opschepper kunnen bestempelen.

  2. Jouw verhaal stemt niet overeen met dat van de ontvanger van het wonder.
  Het kan zijn dat jij een andere voorstelling hebt van wat er is gebeurd, dan de ontvanger van het wonder. Wordt dit gecontroleerd en blijkt, dat het getuigenis niet overeen komt met jouw verhaal, dan staat jouw geloofwaardigheid ter discussie.

  3. Je spreekt voor je beurt. Het gaat te snel voor de ontvanger.
  Is degene, die is genezen of bevrijd, er klaar voor om te getuigen? Jouw verhaal over het wonder kan worden gecheckt door een ander. Het kan zijn, dat de 'getuige' zelf nog in een verwerkingsproces zit of dat die het te persoonlijk vindt om (al) te delen. Iemand die controleert zal dan kunnen concluderen, dat jouw verhaal niet klopt. De werkelijkheid is echter anders. Wederom staat jouw geloofwaardigheid ter discussie.

  4. De ontvanger herkent het wonder niet en ontkent daarom.
  Is het wonder als wonder geaccepteerd? Het kan zijn dat iemand niet (meer) wil erkennen, of wil geloven wat er gebeurd is. Het getuigenis (of het wonder) wordt ontkend of gebagatelliseerd. Iemand die controleert komt tot de slotsom, dat jouw verhaal niet klopt. Jouw geloofwaardigheid staat ter discussie.

  5.Toehoorders vinden je verhaal te mooi om waar te zijn. Je hebt geen bewijs.
  Vind je aansluiting bij je toehoorders? Zij vinden het te 'verheven'. Het is te fantastisch. Ze kunnen het daarom niet geloven. Ze bestempelen jouw verhaal als 'grootspraak' of ze vinden je een 'praatjesmaker' of 'mooiprater'. Ze bedenken allerlei menselijk logische redenen om jouw verhaal te verklaren. Je begrijpt het al: Jouw geloofwaardigheid staat ter discussie.

  Tot slot:
  Als je het echt op je hart hebt om het getuigenis van een ander te delen. Zorg dat je de instemming van betrokkene hebt. Wees zorgvuldig. Jouw verhaal moet kloppen met het getuigenis. Deel je boodschap bij voorkeur in de 'vertrouwde kring'. Vraag feedback over jouw spreken, zodat je jezelf kunt corrigeren. Houd rekening met de genoemde tips. Luister, overdenk en reageer niet te snel. Wijze mensen zijn corrigeerbaar. We kunnen niets inbrengen tegen de waarheid. Feedback geeft de mogelijkheid tot groei. Je versterkt jouw verhaal en je geloof neemt toe. Wees onafhankelijk in je denken en sta voor de waarheid. Wees geloofwaardig.

  Mensen moeten zélf getuigen van wat God in hun leven heeft gedaan. De eer komt dan de Heer toe. Ga je zonder in- en afstemming met het getuigenis van een ander op de 'loop', dan begeef je je in een veld vol risico's. Een daarvan is, dat je het vertrouwen schaadt van de betrokkene. Je kunt als niet-betrouwbaar ervaren worden. Vervolgens zal in vertrouwens-zaken niet snel bij jouw worden aangeklopt. Voor een consult, gebed etc. zal je worden gemeden. Kortom: Wees betrouwbaar voor God en voor de mens. Praat niet over een ander. Leg het in de hand van God en bewaar je integriteit. God heeft dóór het wonder van jou getuigd, dat je gerechtigheid in Hem bezit. Dat is meer dan genoeg voor jou.


  Zie ook:
  Getuigenis geven als Kind van God.