Sitemap


Spreuk


Als je denkt dat alles tegenzit, denk dan opnieuw.


Studie Openbaring


Vindt de opname plaats vóór de grote verdrukking begint of bij de laatste bazuin; aan het eind? Leer de Schrift zelf begrijpen: Laat de Heilige Geest jou onderwijzen. Versta de tijd waarin we leven.

God roept: De Here Jezus komt terug! Bereid je voor! Wees een 'wijze maagd' en een 'herdersstaf' voor Israël!

Op onze site: Een unieke studie over de geopenbaarde toekomst in de boeken Daniël en Openbaring.

Ga naar 'Studie'


Het Getuigenis logo

Het Getuigenis

Het Getuigenis onthult verborgen schatten die we aantreffen in de Bijbel, oude geschriften, de archeologie, de kerk en in persoonlijke getuigenissen vandaag de dag. Schatten, bij velen onbekend, maar een inspiratiebron voor uw geloof!


Wagenwiel egyptenaar
Het getuigenis van God op deze aarde.
Uitzonderlijke vondsten geven een bijzondere kijk op de Bijbel. Uw geloofsleven krijgt een extra verdieping.

Bijvoorbeeld een wagenwiel van het Egyptische leger, dat in de Rode Zee is gevonden; achtergebleven toen de Israëlieten door de Rode Zee waren getrokken en het Egyptische leger moest vluchten voor het toestromende water.

Onder 'God's Schat' vindt u korte documentaires over verbazingwekkende vondsten. Deze vondsten wijzen op God's bemoeienis met
mensen en bevestigen de verhalen in de Bijbel. Dit zijn bijzondere getuigenissen die terug wijzen op een God die met mensen gewandeld en gehandeld heeft op aarde.


Bijzondere getuigenissen.
Onder 'Getuigenis' vindt u spectaculaire persoonlijke getuigenissen. Inspirerende, hoopgevende getuigenissen, met een blik op het leven nú en ná de dood. De dood, die voor een ieder van ons komt.

Onder andere het bijzondere getuigenis van filosoof 'Dr. Daniel Shayesteh' Hij was een radicale moslim met een diepgewortelde haat tegen Joden en christenen. Onder de Ayatollah
Khomeini was hij in Libanon een medeoprichter van Hezbollah. Hij heeft diepgaande kennis van en groot inzicht in de radicale islam. Hij waarschuwt de westerse landen en roept op tot liefde. Vooral in de tegenwoordige tijd is het belangrijk te weten, welke strijd je als volgeling van Jezus hebt te strijden. In de schrift staat: Onze strijd is niet tegen mensen, maar tegen duistere machten in de onzichtbare wereld.

Verder getuigenissen van bijzondere ontmoetingen met God, waaronder die van 'Richard'.


Prayerline in de SCOAN
God's kracht in de kerk.
Onder 'Getuigenis' kunt u ook 'SCOAN' vinden. Hier is informatie over een bijzondere bediening te vinden. Er wordt wekelijks voor mensen met ziekten en allerlei problemen en verslavingen gebeden. Gezien de kracht, de liefdadigheid en het eenvoudige, geloofsopbouwende onderwijs, heeft deze bediening een plaats op deze site gekregen.
Dit als teken dat God vandaag de dag dezelfde is als in de dagen dat de Here Jezus hier op aarde liep. Hij wil er nu ook voor ons zijn.