Sitemap


Spreuk


Wacht niet op een goede dag,
maak er een!


Studie Openbaring


Vindt de opname plaats vóór de grote verdrukking begint of bij de laatste bazuin; aan het eind? Leer de Schrift zelf begrijpen: Laat de Heilige Geest jou onderwijzen. Versta de tijd waarin we leven.

God roept: De Here Jezus komt terug! Bereid je voor! Wees een 'wijze maagd' en een 'herdersstaf' voor Israël!

Op onze site: Een unieke studie over de geopenbaarde toekomst in de boeken Daniël en Openbaring.

Ga naar 'Studie'


Het Getuigenis logo

Richard ontmoet God

Op 16 augustus 2005 onderging Richard een zeer ingrijpende operatie.Tijdens deze operatie verliet hij zijn lichaam en had een ontmoeting met God.Richard vertelt op een innemende wijze over wat hem tijdens de operatie is overkomen. Hij heeft een ontroerende ontmoeting met Jezus. Vanaf toen heeft de liefde van Jezus hem zeer diep getroffen. Zijn angst voor de dood is verdwenen. Deze ervaring heeft hem ook gestimuleerd om de Schrift intensief te gaan bestuderen.