Sitemap


Spreuk


Wie wil, zoekt een mogelijkheid.
Wie niet wil, zoekt een reden.

(Russisch gezegde)


Studie Openbaring


Vindt de opname plaats vóór de grote verdrukking begint of bij de laatste bazuin; aan het eind? Leer de Schrift zelf begrijpen: Laat de Heilige Geest jou onderwijzen. Versta de tijd waarin we leven.

God roept: De Here Jezus komt terug! Bereid je voor! Wees een 'wijze maagd' en een 'herdersstaf' voor Israël!

Op onze site: Een unieke studie over de geopenbaarde toekomst in de boeken Daniël en Openbaring.

Ga naar 'Studie'


Ark van Noach

In 1959, tijdens een inspectie in de lucht, nam een Turkse luitenant in het gebergte van Ararat een foto van een opmerkelijke vorm. Life Magazine publiceerde deze foto in 1960. Een Amerikaans team werd daardoor geprikkeld om deze plaats te onderzoeken.

Tijdens hun onderzoek bliezen ze in de zijkant van de vorm een gat Te snel concludeerde het team dat het om een natuurlijke vorm ging. Achteraf verklaarde een van de onderzoekers: 'Zonder dat we het wisten hebben we een gat in de zijkant van de Ark geblazen, iets wat ik nu betreur. Maar ja, we beseften niet dat het de Ark was.'De foto in Life, en het onderzoek in 1960 heeft Ron Wyatt geïnspireerd om de bijzondere vorm zelf te onderzoeken. Dit onderzoek heeft jaren geduurd en veel onthullende feiten opgeleverd.

De feiten, de resultaten en de eindconclusie van het onderzoek worden in de documentaire goed belicht. Deze locatie verdient bij uitstek het predicaat 'beste kandidaat' voor de Ark van Noach.


Wereldwijd zijn er meer dan 240 verhalen, sagen en legendes die het verhaal van de vloed vertellen. Dit aantal alleen al is een stevig argument dat het Bijbelse verhaal over de vloed en de Ark van Noach onderbouwt. U kunt de documentaire te bekijken die al velen tot verwondering heeft gebracht.