Sitemap


Spreuk


Wie getuigt van wat God in hem gedaan heeft; is het begin voor de oplossing voor de ander.


Studie Openbaring


Vindt de opname plaats vˇˇr de grote verdrukking begint of bij de laatste bazuin; aan het eind? Leer de Schrift zelf begrijpen: Laat de Heilige Geest jou onderwijzen. Versta de tijd waarin we leven.

God roept: De Here Jezus komt terug! Bereid je voor! Wees een 'wijze maagd' en een 'herdersstaf' voor Israel!

Op onze site: Een unieke studie over de geopenbaarde toekomst in de boeken DaniŰl en Openbaring.

Ga naar 'Studie'


Under Construction!


Momenteel is deze site under construction en wordt geheel vernieuwd. Met die reden werken sommige pagina's niet of minder goed.
Kom terug over een a twee weken.


Sodom en Gomorra

Weet je, dat in de streek nabij de Dode Zee in IsraŰl veel brokken zwavel zijn gevonden met een concentraat van 98% zwavel? Nergens anders in de wereld zijn brokken met zoĺn hoog concentraat aan zwavel aangetroffen. In de Bijbel staat beschreven, dat in vroegere dagen in deze streek de steden Sodom en Gomorra waren gelegen. In de documentaire komt duidelijk de overeenkomst tussen het omliggende gebied en de steden tot uitdrukking.

Enkele critici beweren, dat deze zwavel van vulkanische activiteit afkomstig moet zijn. Bekend is echter, dat zwavel uit vulkanische activiteit een concentraat van niet meer dan 40% heeft.
Een onderzoek van de zwavel uit het Dode Zee gebied is dan ook noodzakelijk. In de documentaire wordt dit uiteraard uitgelicht.


De streek en de plaatsen hebben in de afgelopen decennia veel bezoek mogen ontvangen. Voorheen lagen de brokken zwavel er voor het oprapen. Handelaren en toeristen hebben zeer veel van het materiaal meegenomen.
Voor een gemotiveerde bezoeker is het echter nog steeds mogelijk om stukken zwavel te vinden. Je zult alleen wat dieper in de as/gipslagen moeten graven.