Sitemap


Spreuk


Het leven is als zeilen.
Ook met tegenwind kun je vooruit gaan.


Studie Openbaring


Vindt de opname plaats vóór de grote verdrukking begint of bij de laatste bazuin; aan het eind? Leer de Schrift zelf begrijpen: Laat de Heilige Geest jou onderwijzen. Versta de tijd waarin we leven.

God roept: De Here Jezus komt terug! Bereid je voor! Wees een 'wijze maagd' en een 'herdersstaf' voor Israël!

Op onze site: Een unieke studie over de geopenbaarde toekomst in de boeken Daniël en Openbaring.

Ga naar 'Studie'


Het Getuigenis logo

Daniel Shayesteh

Dr. Daniel Shayesteh is een voormalig regeringsfunctionaris van Iran, ex-jihadstrijder en mede oprichter van Hezbollah in Libanon. Hij is opgegroeid als moslim met een diepgewortelde haat voor joden en christenen. Als toegewijd moslim heeft hij Jezus gevonden. Hij houdt nu van joden, christenen en moslims.

Daniel was een wegbereider bij de machtsovername in Iran door de Ayatollah Khomeini. Ten tijde van de regering van de ayatollah nam hij zitting in de oppositie. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Hij werd gevangen en belandde met een aantal vrienden in een dodencel. Als enigste kon hij ontsnappen. Hij vluchtte naar Turkije en kwam daar op een bijzondere wijze tot geloof in Jezus.

Daniel is doorgewinterd in de Islam. Hij vertelt over de Islam vanuit zijn levenservaring. Hij licht achtergronden toe en legt de verborgen agenda bloot. Liefdevol illustreert hij zijn getuigenis met foto�s van verleden en heden.

Een documentaire voor een ieder, die zoekt naar beweegredenen binnen de Islam en met name dat wat radicale moslims geloven. De visie van Dr. Daniel Shayesteh is een eyeopener. Hij rust de gelovige christen toe bij het innemen van een standpunt en het liefdevol benaderen van onze medemens.

Het getuigenis is gegeven in Australi� in 2007.