Sitemap


Spreuk


Ouder worden gaat vanzelf.
Persoonlijk groeien is een keuze.


Studie Openbaring


Vindt de opname plaats vóór de grote verdrukking begint of bij de laatste bazuin; aan het eind? Leer de Schrift zelf begrijpen: Laat de Heilige Geest jou onderwijzen. Versta de tijd waarin we leven.

God roept: De Here Jezus komt terug! Bereid je voor! Wees een 'wijze maagd' en een 'herdersstaf' voor Israël!

Op onze site: Een unieke studie over de geopenbaarde toekomst in de boeken Daniël en Openbaring.

Ga naar 'Studie'


Uittocht uit Egypte

De uittocht is één van de meest tot de verbeelding sprekende gebeurtenissen uit de Bijbel. De zoektocht naar bewijzen van deze exodus is al door velen gedaan gemaakt. Veel documentaires hebben het daglicht gezien. Toch lijken weinigen bekend te zijn met die informatie. Op onze site een spraakmakende reportage.

Degene die het Bijbelse verslag volgt en een tijdsberekening overeenkomstig de topografie maakt, komt tot een geheel andere conclusie. Het is een zoektocht naar waarheid dwars door traditionele opvattingen heen.

De documentaire behandelt dit vraagstuk en toont veel opmerkelijke vondsten en bevindingen, zoals de graanschuren van Jozef in Egypte en de wagenwielen van het leger van de farao in de Golf van Akaba, de vroegere Rode Zee.

In 'Meer over De Uittocht uit Egypte' staat aanvullende interessante informatie. Hierin komen sterke argumenten naar voren, waarom het niet reëel is te veronderstellen dat de Israëlieten 40 jaar in de Sinaï woestijn hebben rondgelopen.