Sitemap


Spreuk


Als je het kampvuur opstookt,
wordt er meer duisternis onthuld.


Studie Openbaring


Vindt de opname plaats vóór de grote verdrukking begint of bij de laatste bazuin; aan het eind? Leer de Schrift zelf begrijpen: Laat de Heilige Geest jou onderwijzen. Versta de tijd waarin we leven.

God roept: De Here Jezus komt terug! Bereid je voor! Wees een 'wijze maagd' en een 'herdersstaf' voor Israël!

Op onze site: Een unieke studie over de geopenbaarde toekomst in de boeken Daniël en Openbaring.

Ga naar 'Studie'


Getuigenis geven

Openbaring 12:11 'En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood'.

Mattheus 10:32-33 'Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel'.

Getuigen kunnen wij op vele verschillende wijze zijn. Wij kunnen getuigen wat God in ons leven heeft gedaan, en we zijn getuigen van wat God door ons leven heen doet voor anderen. Er zit een verschil in ons eigen persoonlijke getuigenis en hoe wij getuigen zijn van de werken Gods door ons leven heen. Er is ook een verschil met hoe wij het best kunnen omgaan met de verschillende aspecten van het getuigen zijn.

Getuigen zijn, is onderdeel van onze redding zoals de aangehaalde tekst hierboven laat zien. Wij overwinnen de duivel door het Woord van ons Getuigenis. Wat betekent dit? Hoe overwinnen wij de duivel?
Het getuigenis dat wij aan anderen geven van wat God in ons leven heeft gedaan, aan het doen is, of gaat doen: Bevestigd het geloof in God en de werking van Gods Geest die in ons leven aanwezig is. Het zorgt ervoor dat we koers blijven houden, doelgerichter en standvastiger worden. Door je eigen getuigenis te vertellen bevestig je het Woord van God in je leven. Het Woord wordt daardoor Levend en zal blijvend door kunnen werken in je leven, waardoor het getuigenis alleen maar groter wordt.

Mensen die een getuigenis te vertellen hebben moeten zelf (leren) hun getuigenis delen. Het is niet alleen in het belang van de toehoorder, maar ook in het belang van de getuige zelf om het te vertellen. Het getuigenis (het wonder of die omstandigheid) krijgt een duidelijke plaats in je leven en wordt 'gemarkeerd' door het te vertellen.
Als je het getuigenis in ere houdt dan zorgt het er ook voor dat wat je ontvangen hebt veel beter vast kan houden en dat het een blijvend karakter zal hebben.

Iemand vroeg aan Chuck Colson (betrokken bij het Watergate scandal, tot geloof in Jezus gekomen en door zijn drang naar eerlijkheid hierover in de gevangenis gezeten) waarom hij steeds maar moest vertellen over God. Chuck antwoordde: Als ik de wereld niet verander, dan verandert de wereld mij. Zie je; ik heb geen keus. Daarom blijf ik vertellen over de liefde van God.
Het antwoord van Chuck doet denken aan een rivier. Deze kan ook maar één kant op stromen. Als hij de andere kant op zou stromen gaat er iets niet goed.

Op getuigenissen zit geen houdbaarheidsdatum. Getuigenissen blijven altijd actueel en zijn belangrijk om in ere te houden. Door ze te blijven vertellen zullen we niet vergeten hoe goed God voor ons is. Zo tellen we Zijn zegeningen keer op keer als het getuigenis gedeeld wordt.

Zie ook:
Getuigenis geven als Kind van God.

Getuigenis geven als Dienaar van God.