Sitemap


Spreuk


Als je het kampvuur opstookt,
wordt er meer duisternis onthuld.


Studie Openbaring


Vindt de opname plaats vóór de grote verdrukking begint of bij de laatste bazuin; aan het eind? Leer de Schrift zelf begrijpen: Laat de Heilige Geest jou onderwijzen. Versta de tijd waarin we leven.

God roept: De Here Jezus komt terug! Bereid je voor! Wees een 'wijze maagd' en een 'herdersstaf' voor Israël!

Op onze site: Een unieke studie over de geopenbaarde toekomst in de boeken Daniël en Openbaring.

Ga naar 'Studie'


Een wereldwijde vloed?

Na de vloed is het hele aardoppervlak en het klimaat van de aarde flink veranderd. De bewijzen voor een wereldwijde vloed zijn overweldigend. Toch worden de fijten door velen betwist en verworpen. Hier zijn verschillende onderwerpen die wijzen op een vloed van wereldformaat.

De Zwitser Klaus Dona geeft een videopresentatie. Hierin beargumenteerd hij dat er ooit een wereldbevolking bestond die één taal sprak. Deze wereldbevolking had een hoogstaande technologie en cultuur. Van veel bouwwerken en voorwerpen weten wij nu niet op welke wijze ze dit hebben kunnen maken.

Enkele voorstellingen in de presentatie kunnen vragen oproepen.
Desondanks vergroot de presentatie ons inzicht in een oude vergeten wereld, die bestond vóór de grote vloed.
Klaus Dona toont zéér bijzondere oude vondsten van over de hele wereld. Veel van deze vondsten zijn zo uitzonderlijk, dat wij in onze tijd nog steeds afvragen hoe deze constructie tot stand is gekomen. Wij hebben er geen idee van.

Veel van de getoonde vondsten komen niet overeen met het lesmateriaal op onze scholen. Uit de getoonde vondsten blijkt, dat wij mensen een heel ander verleden moeten hebben gehad, dan dat er traditioneel op school geleerd wordt.

Volgens hedendaagse archeologen zijn vele van de hoogstaande vondsten gemaakt met eenvoudige gereedschappen zoals bronzen beitels en stenen hamers. Toch blijken deze vondsten van zo'n hoog technologisch niveau, dat wij deze met onze hoogstaande technologieën nog niet kunnen reproduceren. Het is dan ook steeds een mysterie hoe de vondsten uit deze videopresentatie gemaakt zijn.

This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill: the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill: you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth and nothing more. Source: The Matrix