Sitemap


Spreuk


Als je het kampvuur opstookt,
wordt er meer duisternis onthuld.


Studie Openbaring


Vindt de opname plaats vóór de grote verdrukking begint of bij de laatste bazuin; aan het eind? Leer de Schrift zelf begrijpen: Laat de Heilige Geest jou onderwijzen. Versta de tijd waarin we leven.

God roept: De Here Jezus komt terug! Bereid je voor! Wees een 'wijze maagd' en een 'herdersstaf' voor Israël!

Op onze site: Een unieke studie over de geopenbaarde toekomst in de boeken Daniël en Openbaring.

Ga naar 'Studie'


Het Getuigenis logo

Oden bezocht de Hemel

Bestaat de Hemel echt? Veel mensen vragen zich af wat er na dit leven gaat gebeuren. Zie hier het bijzondere en integere getuigenis van Oden Hetrick samen met zijn dochter Lois. Oden heeft bijzondere ervaringen met de Here Jezus mogen hebben waaronder het bezoeken van de Hemel.Op dit moment zijn er veel getuigenissen online te vinden van mensen die een Hemel-ervaring hebben. Wat dit getuigenis op wat ouder beeldmateriaal bijzonder maakt, is dat Oden het voorrecht heeft gehad om meer dan 80 keer de Hemel te bezoeken en zoals eerder vermeld ook veel ontmoetingen heeft gehad met de Here Jezus zelf en ook met de engelen. Hij heeft het voorrecht gehad om de Gouden Stad van binnen te zien.
Hier heeft hij dan ook bijzondere lessen uit heeft geleerd. Deze lessen verliezen hun waarde niet, net zomin als dat er op een getuigenis geen houdbaarheidsdatum zit. De ervaringen helpen om de lessen die we leren uit de Schrift beter te plaatsen en te begrijpen.


Deze video is vertaald door Wim de Goeij van St. Elia met toestemming van Hetrick House Ministries. En hier is de link naar de bediening: odenhetrick.com