Sitemap


Spreuk


Iets lijkt altijd onmogelijk totdat het gedaan is.


Studie Openbaring


Vindt de opname plaats vóór de grote verdrukking begint of bij de laatste bazuin; aan het eind? Leer de Schrift zelf begrijpen: Laat de Heilige Geest jou onderwijzen. Versta de tijd waarin we leven.

God roept: De Here Jezus komt terug! Bereid je voor! Wees een 'wijze maagd' en een 'herdersstaf' voor Israël!

Op onze site: Een unieke studie over de geopenbaarde toekomst in de boeken Daniël en Openbaring.

Ga naar 'Studie'


Emmanuel TV

Zijn wonderen en bevrijdingen die we in de tijd van Jezus zagen óók voor nu? Kijk naar Emmanuel TV en zie hoe God ook vandaag wonderen werkt door de bediening gestart door TB Joshua in de Synagoge Church Of All Nations, of te wel de 'SCOAN'. Wereldwijd worden miljoenen mensen bereikt en geraakt.

24 uur per dag zendt Emmanuel.tv uit.

Op zondag is life te zien hoe de liefde van God werkt in de kracht van de Heilige Geest.

(Opmerking: Tijdens CV-19 is een andere programmering. Waaronder online genezingen van CV-19.) Wil je de SCOAN bezoeken? Of meer informatie over de bediening? Ga dan naar: Emmanuel.tv en neem contact op via de contactpagina.
Voorbereiding voor een bezoek aan de SCOAN in Lagos.
Wie de SCOAN in Lagos wil bezoeken moet zich via de website aanmelden. Houd er rekening mee dat een visum nodig is, die je alleen met de uitnodiging van de kerk kunt aanvragen. Zonder uitnodiging van de kerk is bezoek onmogelijk. Wekelijks wordt voor de mensen gebeden.

Belangrijk is te beseffen dat genezing en bevrijding van God moet komen. Wie iets van God wil ontvangen, moet eerst bij God zelf zijn. Daarnaast is het goed te weten, dat God door mensen heen werkt. Dit zien we door heel de Schrift heen van Adam, de aartsvaderen zoals Abraham, de profeten tot aan de apostelen in het nieuwe testament.

2021 Vanwege CV-19 worden er momenteel geen mensen uitgenodigd.
Telefonisch kan je je voor gebed aanmelden. De instructies vind je op de website Emmanuel.tv
<br><br> <b>Voorbereiding voor de Prayerline.</b><br> Om in de Prayerline te komen je aanmelden via de mail of telefoon. <br> Voorwaarde is om een medisch document van de huisarts met daarin de ziekte of gebrek, bloeddruk, en waarin je genezing voor wil ontvangen. Zo is vastgesteld door de medische wetenschap dat er een klacht is. Als de ziekte verdwijnt door gebed, dan kan dit wederom door de medische wetenschap bevestigd worden, voor de eer en glorie van Jezus Christus. De ziekten en klachten worden vervolgens opgeschreven op een groot papier waar je vervolgens mee in de Prayerline gaat. De reden daarvoor: Waar wij zwak zijn, betoont God zich sterk. Alle werken van de duivel worden openlijk tentoongesteld. Door onze zwakheden openlijk te tonen, verwachten we Gods oplossing in onze situatie. Al wat wij in het licht brengen, brengen we onder Gods aandacht. Daarom is het belangrijk om ons tekort tonen en ons open te stellen om Gods oplossing te mogen ontvangen. <br><br> Vanaf het moment dat je je aanmeldt voor een bezoek aan de kerk en de Prayerline wordt er voor je gebeden door de gebedsstrijders van de kerk. <br><br> <b>De dienst op zondag.</b><br> De dienst op zondag begint op 8 uur. Tijdens de getuigenissen en de preek is er via draadloze communicatie vertaling mogelijk indien er een vertaler meegereisd is of evt daar aanwezig is. Zo is de dienst erg goed te volgen. Voor gasten in de SCOAN word goed gezorgd met eten en drinken. <br><br> <br><br> <b>Het verblijf.</b><br> De SCOAN in Lagos heeft een hostel en hotel. Hier moet gebruik van gemaakt worden als je de kerk wil bezoeken. <br><br> Handhaaf de informatie die de kerk je toezendt en zorg dat je vooraf dollars mee hebt omdat het verblijf daarmee voldaan dient te worden. <br><br><br>