Sitemap


Spreuk


De oogst laat zien wat je gezaaid hebt


Studie Openbaring


Vindt de opname plaats vóór de grote verdrukking begint of bij de laatste bazuin; aan het eind? Leer de Schrift zelf begrijpen: Laat de Heilige Geest jou onderwijzen. Versta de tijd waarin we leven.

God roept: De Here Jezus komt terug! Bereid je voor! Wees een 'wijze maagd' en een 'herdersstaf' voor Israël!

Op onze site: Een unieke studie over de geopenbaarde toekomst in de boeken Daniël en Openbaring.

Ga naar 'Studie'


Ark van het Verbond

DDe Ark van het Verbond is het meest mysterieuze voorwerp dat in de geschiedenis van de mens op aarde bestaat. In de tijd van Mozes was de heerlijkheid van God zichtbaar als een soort lichtschijnsel boven de Ark van Het Verbond. Door de Joden wordt dit de Shekinah glorie genoemd. De Ark is zo heilig dat als mensen hem aanraken ze ter plekke dood neervallen.

Veel geruchten doen de ronde over waar de Ark van Het Verbond op aarde zou zijn. De één zegt dat de Ark in Ethiopië is, de ander dat de Ark in het Vaticaan verborgen is. En zo doen er nog een paar verhalen de ronde.

Het deutero-canonieke boek 2 Makkabeeën 2:5 beschrijft wat er met de Ark van het Verbond gebeurd is. Ten tijde van de belegering van Jeruzalem, in 586 v.Chr. door de Babyloniërs, heeft Jeremia samen met nog een aantal andere priesters de Ark van het Verbond en de andere gouden voorwerpen uit de tempel meegenomen en ze verstopt in een grot. De weg naar de grot was door middel van een geheime tunnel te bereiken en was niet ver van het paleis van Salomo.
De Bijbel geeft een aantal bijzondere aanwijzingen die al snel over het hoofd kunnen worden gezien.

De Ark van het Verbond wordt ook wel de Troon van Genade genoemd. Het is de troon van God op deze aarde. Het getoonde model laat een heel andere Ark van Het Verbond zien dan de huidige modellen met hun traditionele interpretatie De Ark is naar waarheid gemaakt als de Troon van God op aarde met de tien geboden erin.

De docu behandelt veel van de uitzonderlijke informatie. Het is een zéér krachtig getuigenis over het sterven van Jezus en de Ark van het Verbond. Een ontzagwekkende waarheid die uw kijk op de geschiedenis en het offer van Jezus aan het kruis zeker zal verrijken.