Sitemap


Spreuk


Iets lijkt altijd onmogelijk totdat het gedaan is.


Studie Openbaring


Vindt de opname plaats vóór de grote verdrukking begint of bij de laatste bazuin; aan het eind? Leer de Schrift zelf begrijpen: Laat de Heilige Geest jou onderwijzen. Versta de tijd waarin we leven.

God roept: De Here Jezus komt terug! Bereid je voor! Wees een 'wijze maagd' en een 'herdersstaf' voor Israël!

Op onze site: Een unieke studie over de geopenbaarde toekomst in de boeken Daniël en Openbaring.

Ga naar 'Studie'


Wie zijn wij

'Het Getuigenis' is geboren vanuit het verlangen dat alle mensen bekend raken met ontdekte vondsten en bijzondere getuigenissen die wijzen naar God en zijn bemoeienis met mensen. Wij willen zoekende mensen in hun zoektocht ondersteunen en in hun geloof versterken.

De getoonde vondsten zijn voor velen een belangrijk argument, dat de verhalen in de Bijbel daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.
De getuigenissen van de wonderen en bevrijdingen versterken ons geloof, dat de Kracht van God ook vandaag nog steeds hetzelfde is als in het verleden.

De vondsten
De Bijbel doet verslag en geeft visie over het ontstaan van het leven.
Degene die op zoek gaat om inzicht te verkrijgen in deze visie zal veel onderbouwing en bewijs aantreffen. Een aantal bewijzen, overtuigingen en getuigenissen publiceren wij op onze site.
In een wereld die alles wil verklaren zonder de bemoeienis van God, zijn deze bewijzen, overtuigingen en getuigenissen van grote waarde.

De getuigenissen
Mooie getuigenissen van mensen die een bijzondere ervaring met God hebben.
In een getuigenis vertelt iemand over de wijze waarop God hem of haar uit de problemen heeft gered. Dit kan een 'eyeopener' of oplossing zijn als je met soortgelijke problemen te kampen hebt. 'Jouw doorbraak betekent dan de doorbraak voor een ander'.

Met die reden heeft de SCOAN een plaats op onze site gekregen. In deze krachtige bediening hebben reeds talrijke mensen genade ontvangen en een oplossing voor hun probleem gevonden. Hetgeen God voor anderen doet, zal Hij ook voor jou doen.

Het logo is een afbeelding van de gespleten rots. Hierin zien we de Hebreeuwse letter 'Taf' weergegeven. De 'Taf' betekent ook het 'eind'.
God is het 'Begin en het Einde'; in het Grieks de 'Alpha en de Omega' en in het Hebreeuws de 'Alef en de Taf'.

Deze gespleten rots heeft in de woestijn Levend Water gegeven aan het volk van Israël. De slijtageplekken in de rots wijzen er op dat daar zéér veel water uitgestroomd is.

- De rots is tevens een beeld van de Here Jezus. Hij is voor ons gebroken opdat wij het leven ontvangen. Stromen van levend water vloeien uit Zijn binnenste naar ons.

Wanneer in de Bijbel sprake is van een bron van Levend Water wordt daar een bron mee bedoeld, waarvan de herkomst van het water onbekend is. Dit soort bronnen zijn er nog steeds in Israël. Jezus vertelt ons in Joh. 7:38
"Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien."Beheer website: HC Brom
Design: N Zielstra
Programmering: T van Hoorn