Sitemap


Spreuk


Je schouders ophalen
is slecht voor je ruggengraat.


Studie Openbaring


Vindt de opname plaats vóór de grote verdrukking begint of bij de laatste bazuin; aan het eind? Leer de Schrift zelf begrijpen: Laat de Heilige Geest jou onderwijzen. Versta de tijd waarin we leven.

God roept: De Here Jezus komt terug! Bereid je voor! Wees een 'wijze maagd' en een 'herdersstaf' voor Israël!

Op onze site: Een unieke studie over de geopenbaarde toekomst in de boeken Daniël en Openbaring.

Ga naar 'Studie'


Foto's Berg Sinai

Foto's van verschillende auteurs (Aaron Sen en Jim & Penny Caldwell), welke in Saoedi Arabië zijn genomen. Nog steeds is het zeer moeilijk om beeldmateriaal van de berg Jebel el Lawz, oftewel de berg Sinaï, te bemachtigen. Deze berg wordt extreem afgeschermd voor bezoekers.


Dit is de meest waarschijnlijke route die de Israëlieten hebben gevolgd. Vroeger heetten de Golf van Suez en de Golf van Akaba ook de Rode Zee. De Rode Zee dankt haar naam aan de bijzondere reflectie van het licht. De zon schijnt bij een bepaalde stand op de bergen en deze bergen reflecteren het licht op de zee. De zee kleurt dan prachtig rood.De zwarte top in de verte goed te zien. Het zwarte, verglaasde gesteente is onderzocht en blijkt metamorf gesteente te zijn. Dit type gesteente ontstaat alleen door hoge druk en hoge temperatuur. Het is daarom ook volstrekt onlogisch dat dit type gesteente op de top van een berg ligt.
In de Bijbelboek Exodus 19:18 staat: "De Sinaï was volledig in rook gehuld, want de HEER was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg op als de rook uit een smeltoven, en de berg trilde hevig."Kamperen aan de voet de berg Sinaï.Een grote rots die aan de voet van de berg.Afbeeldingen als graffiti aangebracht op de grote steen.Het altaar van het gouden kalf. Op korte afstand van de berg Sinaï.Een van de vele kampplaatsen aan de voet van de berg SinaïOverblijfselen van de pilaren opgericht aan de voet van de berg door de 12 stammen.

Bij het eerste bezoek van Ron Wyatt waren sommige pilaren nog intact en lagen er toen nog veel meer bewijsstukken. Insiders vertellen, dat stenen en pilaren zijn gebruikt voor de bouw van een moskee elders in Saoedi Arabië. Ook goud, sieraden en andere bijzondere archeologische vondsten zouden zijn aangetroffen. Het goud zou van het gouden kalf afkomstig zijn. De vondsten zouden naar een museum zijn overgebracht. Tot op heden zijn dit geruchten, verhalen en onbevestigde berichten. Vanwege het hoge controversiële gehalte zal het daar wel bij blijven. Velen (waaronder dr. Lennart Müller) vrezen zelfs, dat al het archeologisch bewijs verdwijnt.Exodus 15:27 "Hierna kwamen ze in Elim, een plaats met twaalf waterbronnen en zeventig dadelpalmen. Daar sloegen ze bij het water hun tenten op."
Momenteel staan op deze plaats nog steeds twaalf waterbronnen en meer dan zeventig palmbomen. Een oase in een droge woestijn.De gespleten rots van Mozes. Deze rots is vijftien meter hoog staat niet ver van de berg Sinaï. Het bijzondere van deze rots is dat hij veel tekenen van watererosie vertoond.Binnenin de rots lijkt het of er veel water heeft 'gekolkt'.Een foto genomen vanuit de rots laat duidelijk sporen van watererosie zien.Ook de rotsen eromheen laten duidelijke sporen van watererosie zien in een patroon vanuit de rots naar beneden. Een unieke plaats in een droge woestijn. Nergens anders zijn zulke vreemde sporen te zien.Een oude kaart van het land Saoedi Arabië oftewel het Midian uit de Bijbel. De bovenste toont de berg Jebel al Lawz oftewel de berg Sinaï De onderste pijl wijst naar Al Bad waar Jethro woonde.Een close up uit een andere oude kaart met de woonplaats van Jethro. Hier zijn nog steeds de grotten uit zijn tijd te bewonderen.Al bada
Hier enkele van de grotten. De buitenkant is in meer recentere tijden gehouwen door Nubiërs, maar de binnenkant stamt nog steeds uit de tijd dat Mozes en zijn schoonvader Jethro de aarde bewandelden.De ruïnes van Al Hijr. Na Petra in Jordanië is dit de grootste uit steen gehouwen stad.In Saoedi Arabië zijn op verschillende plaatsen in het land afbeeldingen van sandalen gekerfd in steen gevonden.
In Deuteronomium 11:24 staat; "Elke plaats die uw voetzool betreedt, zal van u zijn; vanaf de woestijn en de Libanon, vanaf de rivier, de rivier de Eufraat, tot aan de zee in het westen zal uw gebied zich uitstrekken."
Mogelijk slaat dit woord voor de Israëlieten ook op deze vondsten, of slaat de interpretatie van dit woord op een veel groter gebied dan aanvankelijk word gedacht. Het wijs erop dat ze het heel serieus hebben genomen en zich hebben ingespannen om de daad bij het woord te voegen. Het kost uren om zo'n afbeelding in steen gekerfd te krijgen. Er zijn afbeeldingen van hele gezinnen gevonden en het lijkt erop dat de ouders dit ook deden met het oog op het land voor het nageslacht.