Sitemap


Spreuk


Een kans grijpen als die zich aandient
geeft het leven lang vreugde.


Studie Openbaring


Vindt de opname plaats vóór de grote verdrukking begint of bij de laatste bazuin; aan het eind? Leer de Schrift zelf begrijpen: Laat de Heilige Geest jou onderwijzen. Versta de tijd waarin we leven.

God roept: De Here Jezus komt terug! Bereid je voor! Wees een 'wijze maagd' en een 'herdersstaf' voor Israël!

Op onze site: Een unieke studie over de geopenbaarde toekomst in de boeken Daniël en Openbaring.

Ga naar 'Studie'


Meer over de Berg Sinai

Helena, de moeder van keizer Constantijn, heeft de traditionele berg Sinaï, Jebel Musa, in de vierde eeuw aangewezen als 'de berg Sinaï' (rechts hieronder weergegeven op kaart). Zij heeft deze berg uitgekozen naar aanleiding van de dromen van Constantijn en niet op grond van archeologisch bewijs. Keizer Justinus heeft hier in de zesde eeuw het St. Katharinaklooster gebouwd. Hij voegde daardoor een 'authentiek gevoel' aan de berg toe.

Heel de Sinaï woestijn was Egyptisch gebied. De Egyptenaren exploiteerden in de omgeving van de berg hun turquoise mijnen en ontgonnen daar ook o.a. koper en mangaan. Het werk werd waarschijnlijk zowel door arbeiders als door slaven verricht. De slaven woonden in stenen hutten in speciaal ingerichte werkkampen en werden bewaakt door Egyptische soldaten. De mijnen zijn momenteel uitgeput. Op beide plattegronden is duidelijk te zien, dat turquoise hoofdzakelijk werd gewonnen binnen het gebied waarin de berg ligt.


Nergens in de Bijbel kunnen we lezen, dat in de veertig jaar van het verblijf in de woestijn de Israëlieten strijd hebben geleverd met de Egyptenaren of ze zelfs maar hebben ontmoet. Omdat de Sinaï woestijn Egyptisch gebied was, zou een confrontatie met Egyptenaren onvermijdelijk zijn geweest. Op zijn minst zouden ze elkaar ergens tegengekomen moeten zijn. Ook om deze reden is het zéér ondenkbaar, dat de Israëlieten veertig jaar in die relatief kleine Sinaï woestijn hebben rondgelopen.
Kortom, ondanks alle inspanningen en overtuigingen van mensen is deze uitgekozen berg Jebel Musa een zéér slechte kandidaat voor de échte berg Sinaï.

Een van de alternatieve locaties voor de berg Sinaï zou de berg Har Karmon kunnen zijn. Deze berg ligt echter erg dicht bij het land Kanaän. In het gebied rondom deze berg zijn veel archeologische vondsten gedaan.
De Israëlieten hebben deze plaats vrijwel zeker op een later tijdstip aangedaan. De berg bevindt zich tussen de oude handelsroutes en het land van de Filistijnen. Mozes kreeg de opdracht van God om hier niet langs te gaan. In het kort: Teveel imponerende, regerende vijanden waar het Israëlische volk nog niet tegen opgewassen was. Bijbels topografisch is deze berg een onlogische en slechte kandidaat voor de berg Sinaï.

Ook andere alternatieven blijven buiten beschouwing door hun lage overtuigingskracht.
In het licht van de zon schijnt elke lamp zwak.

Gelukkig hebben we een veel beter alternatief voor de berg Sinaï. Dat is de huidige berg Jebel el Lawz in Saoedi Arabië. Jebel el Lawz betekent: de amandel berg. Op de berg vinden we ook nu nog amandel struikjes en zijn er op de berg veel plaatsen met water.
Deze berg is zéér nauwkeurig beschreven in de Bijbel. Paulus heeft het in de Galaten brief over 'de berg Sinaï' in Arabië. Het Arabië van Paulus heet momenteel Saoedi Arabië en in de dagen van Mozes werd het land Midjan of Midian genoemd.

De berg Jebel el Lawz heeft alles wat het moet hebben: een zwarte top, resten van pilaren en bakens aan de voet van de berg, kampplaatsen in overvloed, een altaar waarop dieren werden geofferd, een grot waarin Elia ooit verbleef, rotsen met spleten waarachter Mozes zich kon verschuilen, een groot altaar vol gekalkt met Egyptisch stieren en nog veel meer. Bij foto's ziet u al wat meer van deze feiten.

De documentaire toont stap voor stap de voettocht van de Israëlieten naar de berg Sinaï in het land Midjan. Het is adembenemend wat er nu nog steeds ligt aan archeologisch bewijsmateriaal. Echt een 'must see' voor iedereen die op zoek is naar de waarheid!

* Ga naar De berg Sinai.